Bove do Tuska

Na prośbę biura eurodeputowanego José Bove przedstawiamy jego List Otwarty do premiera Donalda Tuska w sprawie glosowania nad wetem prezydenta Komorowskiego do Ustawy o Nasiennictwie, który o godz. 18.00 w środę, 7.09.2011 r. został dostarczony faksem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

 
W. Sz. P. Donald Tusk

 

Prezes Rady Ministrów

00-583 Warszawa,

Al. Ujazdowskie 1/3

Poland

fax: +48 22 625 26 37

 

 

 

Bruksela, 6 września 2011 r.

 

List Otwarty do Pana Prezesa Rady Ministrów RP

Sz. P. Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze,

Udział obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych jest jednym z filarów demokracji. W roku 2001 Polska stała się stroną Konwencji z Aarhus, która zabezpiecza prawo Europejczyków do dostępu do informacji, partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji oraz prawo do postępowania sądowego w sprawach ochrony środowiska. Celem jest tu zabezpieczenie praw obywateli z jednoczesnym nałożeniem na władze publiczne obowiązku zapewnienia dostępu do informacji oraz publicznej partycypacji, a także prawa do postępowania sądowego w sprawach ochrony środowiska.

Przykro jest zauważyć, iż Parlament RP złamał postanowienia tej Konwencji uchwalając Ustawę o Nasiennictwie legalizującą uprawy GMO w Pańskim kraju, bez partycypacji społecznej i bez konsultacji wymaganej przez Konwencję z Aarhus. Nie ma konieczności wchodzenia w szczegółowy opis zagrożeń i potencjalnych niebezpieczeństw wywoływanych przez GMO – są one bardzo dokładnie udokumentowane i wiedza ta jest dostępna także w Polsce. Chodzi tu całą gamę problemów – od potencjalnego zagrożenia zdrowia publicznego, aż po problem patentowania ziarna siewnego, skażenia produkcji rolnictwa ekologicznego, czy też transgranicznego przemieszczania się skażeń biologicznych. Mówiąc najkrócej warto pamiętać o tym, że zastrzeżenia wobec GMO znacząco przeważają nad jego zaletami, a na szali jest przecież utrzymanie świetnej renomy polskiej żywności w Europie.

Polacy w tej dziedzinie wyraźnie wyartykułowali swoje poglądy, rozumieją oni, że uwolnienie GMO można porównać do Puszki Pandory, która raz otwarta, już nigdy nie będzie mogła być zamknięta – w warunkach otwartych granic w Unii Europejskiej. Wspomniana Ustawa, jeżeli byłaby przyjęta w Polsce, miałaby wpływ na inne kraje europejskie. Dlatego jest naszym obowiązkiem obywatelskim, by aktywnie uczestniczyć w tym demokratycznym procesie. Podsumowując, decyzja Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego by zawetować Ustawę o Nasiennictwie była więcej niż uzasadniona. W imieniu większości obywateli Zachodniej Europy, dla których tak cenne są zasady partycypacji obywatelskiej i którzy nie godzą się na ekspansję GMO w Europie, uprzejmie proszę Pana o przekonanie rządzącej koalicji w Polsce, by nie odrzucała prezydenckiego weta do Ustawy o Nasiennictwie w Sejmie.

Z wyrazami poważania,

José Bové

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.