Petycja w sprawie GMO

Stowarzyszenie Ekoland zaprasza do podpisywania i odsyłania na adres Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi petycji w w sprawie natychmiastowego wprowadzeniu w Polsce zakazu upraw roślin transgenicznych ( GMO ).

Wspólnota europejska dopuściła do uprawy dwa gatunki roślin: kukurydzę MON 810 i ziemniaka Amflora, jednak 9 krajów w Europie wprowadziło już zakaz uprawy tych roślin.

Teraz czas na Polskę!

Petycję można wydrukować i podpisaną odesłać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prosimy pamietać o umieszczeniu swoich danych osobowych – imię i nazwisko, adres zamieszkania

POBIERZ PETYCJĘ

 

Szanowny Panie Prezydencie

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze Środowiska

Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

PETYCJA

Wiele europejskich krajów zakazało na swoim terenie  upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Uczyniła tak Republika Federalna Niemiec ponieważ, cyt. „niezbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”. Austria zakazała upraw GMO, ponieważ: cyt. „nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”. Republika Francuska stwierdziła cyt. „rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”. Niedawno Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ: cyt. „proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

W każdym z wyżej wymienionych państw podstawą prawna tych zakazów był tzw. klauzula bezpieczeństwa. Została ona zawarta w unijnej dyrektywie nr  2001/18 dotyczącej GMO.

Te i inne europejskie rządy, będące założycielami i gwarantami struktur unijnych kierując się prowadzonymi na całym świecie wynikami badań nad modyfikacjami genetycznymi doszły do wniosku iż, dopuszczenie do hodowli modyfikowanej genetycznie kukurydzy może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach.

Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

Na tym nie koniec. 400 naukowców opracowało dokument sygnowany przez 58 krajów na całym świecie dotyczący światowego rolnictwa. Został on przygotowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego. W raporcie na temat rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdzono, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych.

Ja niżej podpisana/y żądam, by polskie władze, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, uchwaliły rozporządzenie zakazujące rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce.

W szczególności żądam wprowadzania NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw
kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.