Nasze uwagi do PROW 2014-2020

ekoland-logoPrzedstawiliśmy nasze uwagi do Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  wersja I  z 26 lipca 2013. Ich adresatem był minister Stanisław Kalemba. 

 

Warszawa, 11.09.2013

 

Pan Stanisław Kalemba

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

Dotyczy: Uwagi do Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  wersja I  z 26 lipca 2013                             

Stowarzyszenie Ekoland po zapoznaniu się z projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgłasza następujące uwagi wynikające z doświadczeń z funkcjonowania tego programu w latach poprzednich:

 

Degresywność i limity wsparcia

Degresywność dopłat jest wprawdzie pożądana z punktu widzenia małych gospodarstw, ale ze względu na ich niską towarowość doprowadzi szybciej do ograniczenia produkcji, niż do jej wzrostu w ekologicznych towarowych gospodarstwach, które to ze względu na słaby rynek krajowy były jedynymi producentami eksportującymi swoje produkty. Obecne wymogi stawiane przez odbiorców produktów ekologicznych dotyczą przede wszystkim dostaw jednorodnej odmianowo partii czy też wielkości ładunku min. 20 ton.

Proponowana degresywność nie poprawi stanu gospodarstw do 20 hektarów a większe gospodarstwa doprowadzi do upadku, albo podziału na mniejsze jednostki.

W ten sposób możemy wyeliminować z rynku europejskiego polskich producentów i pomożemy tym samym konkurencji z innych krajów UE, która to zachowa pełne dopłaty i to wyższe niż nasze dotychczasowe.

Przypomnieć tutaj należy, iż w krajach  UE, subwencja stanowi 50-60% ceny produktu, a Polska nie jest w jakiś szczególny sposób od tych państw oddzielona.

Użytki i nawozy zielone

Rolnicy nieposiadający zwierząt pozbawiani  są dopłat  mimo, że muszą na użytkach zielonych

wykonać taką samą pracę, jak ci którzy je posiadają. Rolnicy (ekologiczni) nieposiadający zwierząt, a kompostujący biomasę, muszą wykonać więcej operacji (np. minimum dwukrotny przerzut kompostu, gromadzić i mieszać inne składniki). Natomiast nawozy zielone jako książkowa  podstawa nawożenia  w uprawach ekologicznych,  nie znajduje żadnego wsparcia. Należy przy tym rozróżnić rolników ekologicznych produkujących nawozy zielone od tych posiadaczy dużych powierzchni ekologicznych użytków zielonych ograniczających się jedynie do ich koszenia.

 

Okres owocowania

Pojęcie „okres owocowania” daje naszym zdaniem  możliwość szerokiej i subiektywnej interpretacji.

Na przykład na 2-letniej plantacji  porzeczki czarnej pojawiają się sporadycznie owoce na wysokości

około 10-20 cm bez możliwości zbioru kombajnowego. Nie wiadomo czy to już będzie „owocowaniem” czy też dopiero wtedy, kiedy zbierać będzie można mechanicznie – tj. na plantacji co najmniej 4-letniej. Ponad to każda

z uprawianych roślin i jej odmiana ma różne okresy wchodzenia w owocowanie i różne  jego długości, zależne od wielu czynników (warunki glebowe, klimatyczne, nawożenie itp.). Nowo zakładane plantacje sadownicze wymagające najwięcej prac pielęgnacyjnych zostały całkowicie pozbawione wsparcia. Uważamy to za kardynalny błąd.

 

Powyższe zapisy projektu PROW świadczą o braku wiedzy o agrotechnice roślin sadowniczych i o rolnictwie ekologicznym

Obowiązek grodzenia prowadzonych upraw

Kolejny raz próbuje się  zrzucić na rolnika odpowiedzialność i ponoszenie kosztów za szkody powodowane przez zwierzynę dziko żyjącą. Rolnik z tytułu jej dokarmiania nie ma żadnego pożytku.

Pożytek czerpią ci, którzy mają lukratywne prawo na nią polować, i to na gruntach rolnika, które zostały wydzierżawione kołom łowieckim, oczywiście bez pytania się o jego zgodę.

Z jakich środków na grodzenie plantacji, ma skorzystać rolnik, kiedy przy braku dopłat,  jego gospodarstwo, prowadzone metodami ekologicznymi, przestaje być rentowne (patrz załącznik)?

 

– Uwagi końcowe

Odnosimy wrażenie, że kolejny już raz próbuje się zepchnąć rolnictwo ekologiczne na nic nie znaczący margines. Przyczyn tego stanu rzeczy my rolnicy nie jesteśmy w stanie  zrozumieć.  Jeżeli chodzi tylko o to, aby ukrócić bezpodstawne korzystanie z dopłat (np. duże plantacje orzechów, jabłonek, uprawy prosa i soczewicy), na które Ministerstwo dało uprzednio przyzwolenie, rolnicy zrzeszeni w Ekolandzie proponują:

– ustalić sadowniczych producentów ekologicznych na poziomie roku 2005 i dla nich przewidzieć

dopłaty, jako dopłaty tak zwane „historyczne”,

– przewidzieć dopłaty tylko dla rolników, których jedynym źródłem dochodu jest praca na roli,

– wprowadzić pełną identyfikację producentów poprzez ustalenie: wcześniejszej działalności,

możliwości produkcyjnych, bazy sprzętowej, przygotowania zawodowego itp.

 

Z poważaniem

Danuta Pilarska

Przewodnicząca Zarządu Głównego

Stowarzyszenia EKOLAND

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.