Wizyta w Senacie RP

cimg976212 listopada członkowie Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland” oraz Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu uczestniczyli w posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. pn. „Szanse i zagrożenia rolnictwa ekologicznego w Polsce”.

Poniżej przedstawiamy komunikat będący wspólnym stanowiskiem obu organizacji.

Szubin 2013-11-22

12 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland oraz Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych s. Franciszka z Asyżu uczestniczyli w posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem posiedzenia komisji było – ,,Szanse i zagrożenia rolnictwa ekologicznego w Polsce”.

Stowarzyszenie Ekoland oraz ZZRE św. Franciszka z Asyżu są bardzo zaniepokojeni proponowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianami w nowym PROW na lata 2014-20 dotyczącymi w rolnictwem ekologicznym w Polsce. W działaniach Ministerstwa widoczny jest brak wsparcia dla rolnictwa ekologicznego.

Zagrożenia

1. Poważnym zagrożeniem, mimo protestów organizacji rolniczych, oświadczenia 13 senatorów i dezyderatu Komisji Rolnictwa Sejmu. jest brak dotacji do upraw sadowniczych dla rolników, którzy rozpoczęli program rolnośrodowiskowy w 2013 r.
Dotacje do upraw sadowniczych w krajach, z którymi możemy konkurować w produkcji owoców i warzyw kształtują się od 510 do 849 Euro / ha w Czechach, 365 do 722 Euro/ ha na Węgrzech, 671 Euro/ ha w Słowacji, aż do 290 do 900 Euro/ha we Włoszech. W Polsce jest to 0 zł.

2. Według projektu uchwały nr 84 od 2014 r. z dotacji będą wyłączone rośliny przeznaczone na pasze, gdyż warunkiem płatności ma być przeznaczenie plonów do przetwórstwa i na sprzedaż, a więc dotacje do roślin paszowych dla własnych zwierząt oraz przeznaczenie na spożycie własne rodziny rolnika, będą wykluczone z płatności.
W żadnym kraju UE rolnik nie jest karany brakiem dotacji za to, że przeznaczył plon na paszę dla własnych zwierząt, albo przeznaczył owoce i warzywa dla własnej rodziny lub dla gości w gospodarstwie agroturystycznym.
Należy także pamiętać, że jedyna w Polsce wytwórnia pasz ekologicznych zaprzestała produkcji z powodu zanieczyszczenia przez GMO, dlatego producenci jaj sprowadzają pasze z Niemiec, Holandii i Belgii. Republika Federalna Niemiec uruchamia w celu zapewnienia ekologicznych pasz białkowych: soi oraz skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej program wart 2 mln euro j.

3, Także proponowane przez MRiRW zakresy dopłat bezpośrednich dla gospodarstw ekologicznych są nieadekwatne do oczekiwanych przez rolników ekologicznych. Wprowadzenie degresywniości dopłat bezpośrednich związanych z areałem rolnym wprowadzi podziała pośród rolników ekologicznych na tych „lepszych” – otrzymujących pełne dopłaty oraz „gorszych” – otrzymujących tylko część tych dopłat.

4. Apelujemy również o konteneryzację zapisów związanych z możliwością stosowania ekologicznych nawozów i środków do ochrony roślin, a także nalegamy na podjecie takich działań,, które umożliwi by produkcję w Polsce pasz ekologicznych.
Od 2003 r. tolerowane są w Polsce nawozy i środki ze znakiem „eko” i oarz innych niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznych takich jak: Wap-Mag, Eko Derma, Funaben Eko, Sapropel itd.
Ostatnio rozprowadzany jest „nawóz ekologiczny” Magno-Wap, którego skład nie jest znany, a być może również wprowadza w błąd.
Mimo dwóch uchwał Rady Rolnictwa Ekologicznego i licznych pism, rolnicy nadal są wprowadzani w błąd przy bezczynności właściwych instytucji.
Łatwo sobie wyobrazić jakie mogą być praktyczne skutki „nawożenia” roślin mydłem potasowym lub środkiem zawierającym 20 procent miedzi. Nie wspominamy już o skutkach formalnych tj. decertyfikacją produktów z powodu zastosowanych środków niezgodnych z załącznikiem I do rozporządzenia 889/2008 i ewentualna utrata dotacji do upraw ekologicznych.

5. Nasz niepokój budzą także kontrole WIJHARS u producentów:
a. kontrole trwają od kilku dni do kilku tygodni, w czasie których rolnik lub pracownik przetwórni jest wyłączony z pracy,
b. kontrole przeprowadzane są często przez niekompetencje pracowników jako peryklazy niekompetencji podajemy: nakaz znakowania kur (woj.pomorskie), prowadzenie księgowości przez rolników (woj. świętokrzyskie) oraz niewiedza co to są krowy mamki (woj. pomorskie),

6. Nasze zdziwienie budzi forma i cele promocji produktów rolnictwa ekologicznego, na którą to działalność przeznacza się kwotę 9 mln. złotych. Krajami docelowymi kampanii promocyjnej są Japonia, USA i Singapur. Zadajemy pytanie jakie i których firm firm produkty maja być promowane.

Organizacje nasze stoją na stanowisku, że proponowane przez MRiRW są nie do przyjęcia przez rolników ekologicznych.

Szanse

Jednocześnie organizacje nasze wyrażają zadowolenie z przyjętej uchwały o zakazie upraw GMO w Polsce widząc w niej wielką szansę na rozoj tej galezi produkcji rolnej. Szkoda tylko, że wraz z zakazem upraw nie został wprowadzony, ta jak w Austrii, zakaz obrotu GMO.

Podpisali
Danuta Pilarska – przewodnicząca Zarządu Łownego Stowarzyszenia Ekoland
W imieniu własnym oraz:
Elżbiety Janickiej – członkini zarządu głównego Stowarzyszenia Ekoland
Marii Kobylarz – wiceprezes ZZRE św. Franciszka z Asyżu
Kazimierza Tura – członka zarządu ZRE św. Franciszka z Asyżu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.